tajemnicebogow@wp.pl
Zobacz również:

Informacje wstępne
Animizm i szamanizm
Powstanie świata

WPŁYW NOWYCH RELIGII W WIETNAMIE

Konfucjanizm

Pod koniec I tysiąclecia p.n.e. na Półwysep Indochiński zaczęły docierać nowe prądy religijne. Wraz z ekspansją chińskich Hanów na obszarze Wietnamu pojawił się konfucjanizm. Była to doktryna moralno-etyczna, drobiazgowo porządkująca struktury państwa i społeczeństwa. W trakcie ewolucji wchłonął on elementy innych systemów filozoficznych, tworząc oryginalną ideologię elity feudalnej Chin i państw pozostających w ich kręgu kulturowym.
Ustalona przez Konfucjusza hierarchia społeczna, na której czele stał cesarz, była nienaruszalna. Podstawę ładu stanowił wymóg posłuszeństwa oraz praktykowania kultu przodków. W I wieku n.e. na obszarze Wietnamu utworzono pierwsze szkoły nauczające kanonów konfucjańskich, lecz doktryna ta nie cieszyła się popularnością wśród miejscowej ludności.

Taoizm

W początkach naszej ery do Wietnamu dotarł też taoizm. Jego twórca, Laozi, dążył do wyjaśnienia istoty zmieniającego się świata i ustalenia relacji pomiędzy niezmiennym tao a wszelkimi rzeczami podlegającymi przemianom. System ten po pewnym czasie wzbogacił się o elementy przeróżnych wierzeń i kultów. Myśl przewodnia taoizmu uległa spłyceniu i w efekcie powstała religia typu ludowego, w której ważną rolę odgrywały opowieści o cudach, a jej wyznawcy wierzyli w niezliczone zastępy półbogów, duchów, proroków oraz magów. W takiej formie została zaakceptowana przez Wietnamczyków, będących na etapie wierzeń animistycznych.
Artykuł opracowano na podstawie Wielkiej Historii Świata Educational Oxford, Poznań, 2005, t. V s. 287

Powrót do: WietnamStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl