tajemnicebogow@wp.pl


TRAKOWIE

Trakowie, plemiona indoeuropejskie, które zasiedliły w II tysiącleciu p.n.e. tereny późniejszej Dacji, Tracji i Mezji. W XIII w. p.n.e. pod wpływem nacisku Ilirów przesunęły się również na terytorium Azji Mniejszej (Bitynia, Frygia, Myzja). Trakowie osiągnęli wysoki poziom gospodarczy (rolnictwo i hodowla).

Wywarli znaczny wpływ na religię sąsiadujących z nimi Greków (Dionizos, Sabazjos, mit o Orfeuszu). W kontaktach z koloniami greckimi ulegli hellenizacji, a od początku n.e. - romanizacji. W VI-X w. Trakowie zmieszali się ostatecznie z ludami, które przywędrowały na Bałkany. Języki trackie stanowią oddzielną grupę języków indoeuropejskich.
Artykuł pochodzi z: Multimedialna Encyklopedi Powszechna PWN, edycja 2003

Powrót do: TrakowieStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl