tajemnicebogow@wp.pl


SPIRYTYZM

Spirytyzm [łac. spiritus 'duch'] to obcowanie z duchami zmarłych (lub ze zmarłymi jako duchami), znane ludzkości od czasów szamanizmu; w sensie węższym - ruch okultystyczny zainicjowany w XIX w. Spirytyzm opiera się na przekonaniu o istnieniu indywidualnej i nieśmiertelnej duszy ludzkiej, o jej pośmiertnym bytowaniu w formie zbliżonej do duszy żyjącego człowieka oraz o możliwości nawiązania kontaktów ze światem zmarłych. Za patrona współczesnego spirytyzmu można uznać wizjonera szwedzkiego E. Swedenborga, za jego twórcę zaś Alana Kardeca (właśc. H.L.D. Rivail), nawiązującego do idei i praktyk F. Mesmera, autora Księgi duchów (1859) i Księgi mediów (1861).

Praktycznym bodźcem do pojawienia się w świecie zachodnim pierwszej fali zainteresowania wywoływaniem duchów (epoka "wirujących stolików") było wydarzenie, do którego doszło w 1847 na farmie J.D. Foxa w Hydesville (stan Nowy Jork) - wejścia w kontakt, jak się później okazało, z duchem zabitego tam ongiś komiwojażera. Druga fala spirytyzmu przetoczyła się przez świat po I wojnie światowej. Spirytyzm, przede wszystkim w swym aspekcie praktycznym, błyskawicznie ogarnął Amerykę i Europę. Ujawniła się cała plejada ludzi, głównie kobiet, obdarzonych talentami medialnymi. Media podzielono na fizyczne i psychiczne. Pierwsze produkowały np. zjawiska psychokinetyczne, drugie zaś przekazywały komunikaty od zmarłych. W innym podziale rozróżniano media transowe, które oddawały swą psyche do dyspozycji duchów, oraz media chellingowe, które czyniły to samo, ale zachowywały przy tym przytomność. Osobną kategorię stanowiły media, które wydzielając ze swych ciał szczególną substancję, zwaną ektoplazmą, umożliwiały duchom materializację. Liczne media przejawiały jeszcze inne zdolności parapsychiczne, jak np. telepatię czy lewitację (wiele z nich uciekało się do oszustów).

Duchy zmarłych ochoczo współpracowały z mediami, pełniły funkcję duchów kontrolnych, zapośredniczających kontakty żywych ze zmarłymi, lub służyły informacjami, najczęściej banalnymi, czasami najwyższej klasy. Spirytyzmem zainteresowało się, czy wręcz zgłosiło doń akces, wielu wybitnych ludzi (m.in. A. Conan-Doyle, C.D. Broad, W. James, C.G. Jung, M. Twain, J. Ochorowicz). Dali oni początek parapsychologii (psychotronice). Przyczynili się także do powstania wielu instytucji parapsychologicznych (bryt. The Society for Psychical Research, założony w 1882 r., The American Society for Psychical Research, założony w 1885 r.).

Spirytyzm i parapsychologia miały także swą bogatą historię w Polsce. W okresie międzywojennym istniało Polskie Towarzystwo Metapsychiczne i obfite piśmiennictwo, zarówno spirytystyczne jak i parapsychologiczne.
Źródło: Religia. Encyklopedia PWN, edycja 2003

Powrót do: EzoterykaStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl