tajemnicebogow@wp.pl


PIRAMIDA CHEOPSA

 • piramida zorientowana jest dokładnie według stron świata;
 • piramida leży w samym centrum masy lądu stałego Ziemi;
 • południk przechodzący przez Giza dzieli morza i kontynenty Ziemi na dwie jednakowe części. Południk ten jest ponadto najdłuższym biegnącym lądem południkiem i stanowi naturalny punkt wyjściowy dla pomiarów długości całej kuli ziemskiej
 • kąty piramidy dzielą obszar Delty Nilu na dwie równe części;
 • piramida stanowi idealny punkt triangulacyjny. Jak ze zdumieniem stwierdzili naukowcy Napoleona, można z niej dokonać pomiarów całego obszaru w polu widzenia obserwatora;
 • południk przechodzący przez środek Wielkiej Piramidy tworzy z równoleżnikiem przechodzącym przez środek piramidy Mykerinosa i z linią prostą łączącą te dwa punkty (szczyty obydwu piramid) trójkąt pitagorejski, którego trzy boki są kolejno wielokrotnością cyfr 3, 4 i 5;
 • stosunek długości i objętości Wielkiej Piramidy odpowiada stosunkowi długości promienia i powierzchni koła. Cztery powierzchnie boczne piramidy są największymi i najbardziej rzucającymi się w oczy trójkątami na świecie;
 • za pomocą wymiarów piramidy można obliczyć zarówno objętość kuli, jak powierzchnię koła. Istny pomnik kwadratury koła;
 • piramida jest wielkim zegarem słonecznym. Rzucane przez nią od połowy października do początku marca cienie pokazują pory i długość roku. Długość płyt kamiennych otaczających piramidę odpowiada długości cienia jednego dnia. Prowadząc obserwację tego cienia na kamiennych płytach można było obliczyć długość roku z dokładnością do 0,2419 dnia;
 • normalna długość boku kwadratowej podstawy wynosi 365,342 łokci egipskich. Liczba ta jest identyczna z liczbą dni roku słonecznego w tropikach;
 • odległość Wielkiej Piramidy od środka Ziemi równa się odległości od bieguna północnego i odpowiada też odległości od bieguna północnego do środka Ziemi;
 • jeśli obwód piramidy przy podstawie podzielić przez podwójną wysokość otrzymamy liczbę Pi = 3,1416;
 • powierzchnia ściany bocznej piramidy równa się kwadratowi jej wysokości;
 • wierzchołek Wielkiej Piramidy symbolizuje biegun północny, jej obwód odpowiada długości równika, a odległość między jednym a drugim zachowuje rzeczywiste proporcje. Każdy bok piramidy zaplanowano w ten sposób, aby odpowiadał wycinkowi 1/4 półkuli północnej lub też ćwiartce powierzchni kuli (obwód równika wynosi 40076,592 km, obwód mierzony na linii łączącej bieguny 40009,153 km
Powyższe dane opracowano na podstawie: Erich vo Daniken Oczy Sfinksa - Tajemnice piramid Fotografia pochodzi z Multimedialnej Encyklopedii Powszechnej PWN, edycja 2003


Powrót do: Piramidy egipskie
Powrót do: EgiptStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl