tajemnicebogow@wp.pl


KULTY CARGO

Kulty Cargo, czyli cargizm (z hiszpańskiego "cargo" - ładunek, towar) to nazwa ruchów religijnych rozwijających się od 2. poł. XIX w. na wyspach Oceanu Spokojnego, zwłaszcza wśród mieszkańców Melanezji. Ich kolebką był prawdopodobnie Irian Zachodni. Łączą tradycyjny kult przodków z wiarą w to, że powrócą oni na rodzinną ziemię wraz z nadejściem nowego porządku, który cechować będzie równość ras czarnej i białej (niektórzy głoszą, że ludzie zamienią się kolorami skóry) oraz obfitość wszelkich dóbr - jako zapowiedź tego traktuje się statki i samoloty przybywające zza morza i przywożące różne wytwory współczesnej cywilizacji. By przygotować się na spodziewany napływ dóbr, krajowcy budują nabrzeża portowe, pasy startowe, lądowiska, magazyny itp.

Kulty cargo zawierają obok elementów zaczerpniętych z rodzimych mitów, wierzeń i obrzędów, także wiele pierwiastków chrześcijańskich, a niekiedy - program polityczno-społeczny. Bywają dzielone na 3 grupy:
  1. religijne, w których obrzędowość to gł. droga do osiągnięcia przyszłego dobrobytu;
  2. religijno-polityczne, w których komponenty obrzędowe podporządkowane są środkom ekonomiczno-politycznymi;
  3. polityczne, które ograniczają się niemal wyłącznie do działań politycznych.

Artykuł opracowano na podstawie: Multimedialnej Encyklopedii Powszechnej edycja 2003

Powrót do: OceaniaStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl