tajemnicebogow@wp.pl


HISTORIA OCEANII

Pierwsze ślady zasiedlenia Nowej Gwinei odpowiadają początkom kolonizacji innych części “Sahulu”. Najwcześniejsze znaleziska z wysokich plaż nadmorskich na półwyspie Huon pochodzą sprzed 40 tys. lat. Większość plejstoceńskich stanowisk na tej wyspie występuje jednak w wysokich górach sięgających 1200-2000 m n.p.m. Zakładano tam obozowiska otwarte lub pod nawisami skalnymi, zamieszkane przez łowców i zbieraczy, których kultura materialna nie zmieniała się przez cały okres późnego plejstocenu i holocenu.

Najlepszym przykładem jest wielowarstwowe stanowisko Kosipe zamieszkiwane od ok. 32 tys. lat temu aż do holocenu, w którym podstawowymi narzędziami były obrobione otoczaki kamienne, odłupki retuszowane oraz narzędzia siekierowate o gładzonym ostrzu, podobne do narzędzi australijskich przedstawicieli Core-tool-and-scraper Tradition.

We wczesnym holocenie obok łowiectwa i zbieractwa pojawiła się hodowla świni (ok. 6000 lat temu), być może wyprzedzona (ok. 9000 lat temu) przez początki ogrodowniczej uprawy jarzyn. Stanowiska takie jak Kuk (koło Mount Hagen) dostarczają dowodów przygotowania terenów pod uprawę oraz sztucznego nawodnienia. Nieco później uprawiane były banany i trzcina cukrowa.

Kwestią sporną jest, czy pojawienie się nowej gospodarki było związane z migracjami z południowo-wschodniej Azji. Występowanie nowych typów narzędzi (kamiennych gładzonych ostrzy kopaczek) może wskazywać na nowe migracje.
Artykuł pochodzi z: Multimedialna Encyklopedi Powszechna PWN, edycja 2003

Powrót do: OceaniaStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl