tajemnicebogow@wp.pl
Zobacz również:

Wróżby numerologii

NUMEROLOGIA

Numerologia to jedna z dyscyplin ezoterycznych, opierająca się na przekonaniu, że świat jest zbudowany na mocy liczb. Jej początki obecne są zarówno u Greków (Pitagoras), jak i Żydów, np. w kabale używa się metody gematrii (wyrażanie hebrajskich słów czy zdań odpowiadającymi im wartościami liczbowymi) i metody notarikonu (skracanie słów i imion Boga celem zakodowania wiedzy ezoterycznej) oraz metody temurah (zapisywanie pierwszej połowy alfabetu w odwróconej kolejności nad drugą połową i zastępowanie każdej litery pierwszej połowy przez znajdującą się pod nią literę z drugiej połowy).

Numerologowie współcześnie przypisują literom alfabetu następujące wartości liczbowe:

A, J, S - 1;
B, K, T - 2;
C, L, U - 3;
D, M, V - 4;
E, N, W - 5;
F, O, X - 6;
G, P, Y - 7;
H, Q, Z - 8;
I, R - 9.

Liczby powyżej 10 można zredukować do liczby mniejszej, np. 14 = 10 + 4 = 1 + 0 + 4 = 5.

Agrippa von Nettesheim w dziele De Occulta Philosophia (1533) przypisał poszczególnym liczbom następujące znaczenie symbol.: 1 geneza wszystkich rzeczy; 2 małżeństwo i społeczność, ale także rozdział i spór; 3 Trójca Święta i mądrość; 4 trwałość i trwanie; 5 sprawiedliwość; 6 stworzenie, życie; 7 praca i służebność; 8 pełnia i równowaga; 9 znaczenie kosm.; 10 doskonałość. N. wykorzystuje się do analizy charakteru człowieka, jego siły i słabości, naturalnych darów, przepowiadania przyszłości itp.
Źródło: Religia. Encyklopedia PWN, edycja 2003

Powrót do: EzoterykaStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl