tajemnicebogow@wp.pl
Zobacz również:

Informacje wstępne
Religia Hurytów
Mitologia Hurytów
Magia Hurytów

HURYCKI PANTEON BOGÓW

Bogowie Charakterystyka
Allani (Pani) bogini ziemi, pierwotnie być może jedna z bogiń-matek. W czasach mitannijskich była związana ze światem podziemnym i utożsamiana z babilońską Ereszkigal.
Ea życzliwy bóg mądrości o mezopotamskim rodowodzie. Czczony był głównie nad Tygrysem. W legendach występuje jako doradca Teszuba i osoba najlepiej poinformowana o sprawach boskich i ludzkich.
Hebat bogini-matka. W panteonie zachodniohuryckim występująca jako małżonka Teszuba. Składano jej ofiary zgodnie z bardzo skomplikowanym rytuałem.
Kumarbi pierwotnie najwyższy bóg hurycki i władca świata. W mitologii występuje jako rywal Teszuba, któy toczy z nim nieustanną wojnę, dążąc do odzyskania panowania na światem. W czasach mitannijskich czczono go jako bóstwo wegetacji i obfitych zbiorów, utożsamiane z semickim Daganem. Najwyższym ośrodkiem kultu Kumarbiego było miasto Urkisz.
Kuszuha bóg księżyca związany ze światem podziemnym. Wzywano go na świadka podczas składania przysiąg.
Nergal we wczesnym okresie historii huryckiej zajmował najważniejszą pozycję w panteonie bóstw. Czczono go zwłaszcza w Urkisz i na wschód od Tygrysu. Jak głosi legenda, stoczył z Teszubem walkę o władzę nad niebiańskim królestwem. Po klęsce zszedł do świata podziemnego.
Szawuszka (Szausza) Siostra Teszuba, boginie miłości i wojny, odpowiednik sumeryjskiej Inany i semickiej Isztar. Przedstawiano ją, podobnie jak mezopotamskie boginie, w towarzystwie lwa. Kolebką jej kultu była Niniwa, być może dlatego w mitach i legendach nazywano ją królową z Niniwy. Szawuszka była również patronką zdrowia. Z przekazów pisanych wiemy również, że król Mitanni, Szutarna wysłał do Egiptu posąg tej bogini, który miał uleczyć chorego faraona.
Szimigi bóg słońca, odpowiednik babilońskiego Szamasza, ale również patron wyroczni, magii i wróżbitów, czcony przez większość plemion huryckich.
Teszub pan pogody, najważniejsze bóstwo panteonu mitannijskiego. W mitach podróżował czterokołowym wozem zaprzężonym w byki. Jego atrybuty to deszcze, wiatry i błyskawice. Zazwyczaj towarzyszył mu orzeł, który pełnił funkcję posłańca. Kult tego bóstwa wywodził się z mitologicznego miasta Kumija, leżącego gdzieś w północno-wschodniej Mezopotamii. W okolicach Ugarit czczono go pod imieniem Baal, a w północnej Syrii nosił imię Adad.
Tabelę zaprojektowano w oparciu o Wielką Historię ŚwiataEducational Oxford, Poznań, 2005, t. I s. 280-281

Powrót do: HuryciStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl