tajemnicebogow@wp.pl


EROTYZM GERMAŃSKI

Plemiona germańskie znalazły się w bezpośrednim sąsiedztwie imperium rzymskiego, ale przez długi czas kultywowały własną obyczajowość. W miarę upływu czasu atrakcyjność kultury rzymskiej, a także wpływ chrześcijaństwa rzutowały na zmianę wielu obyczajów i norm Germanów.

Z wielu zachowanych źródeł wynika, że rodzina zajmowała w tej kulturze wysoką pozycję, jednostka była jej podporządkowana, interes wspólny dominował nad interesem jednostki. Powszechne było stosowanie imion, a nie nazwisk.

Obyczaje Germanów były rygorystyczne i surowe. Znane było i często stosowane prawo zbiorowej zemsty rodzinnej (faida), w ten sposób rzeczywiste lub urojone krzywdy członka danej rodziny pociągały za sobą ciąg krwawej wendetty. Władza pater familias była nieograniczona, miał on nawet uprawnienia do wydawania wyroków śmierci wobec członków rodziny. Cudzołóstwo było traktowane jako zbrodnia przeciw danej rodzinie.

Prawo salickie przewidywało wysokie kary nie tylko za porwanie i współżycie pozamałżeńskie, ale również za nieprzystojne gesty. 15 złotych solidów kosztowało uściśnięcie przez mężczyznę ręki niezamężnej kobiety, a 45 – jej piersi. W sukurs temu surowemu prawu przyszedł Kościół, który kontakt pozamałżeński karał 3-letnią pokutą, a cudzołóstwo 7-letnią.

Praktykowane było kupowanie żony. Płacono za nią 1 solida i 1 denara. Narzeczeństwo było uznane wówczas, gdy narzeczeni wymieniali pocałunek. Ceremonie weselne były proste, acz podobne jak w innych kulturach (obrzęd religijny, uczta, wprowadzenie do domu pana młodego).

Po nocy poślubnej żona otrzymywała od męża tzw. dar poranka (morgengab). Od tej pory żona podlegała w pełni władzy męża, podobnie jak i dzieci.

Narodziny dziecka były przeżywane radośnie. Opatrywano je w amulety i oddawano w opiekę piastunkom. Do okresu dojrzałości (12-15 lat) dziecko było wychowywane przez matkę i piastunki, a następnie przez ojca. Zakres jego władzy był jednak ograniczony, prawo bowiem chroniło interesy dziecka.

W miarę upływu czasu w kulturze Germanów rosły wpływy prawodawstwa rzymskiego i chrześcijaństwa. Dzięki nim władza ojca została ograniczona, a pozycja kobiety wzrosła. Zmieniały się też niezwykle surowe obyczaje. Trwałe okazały się: patriarchalizm, pozycja głowy rodziny, surowość wobec zdrady ze strony kobiet. Większe znaczenie zaczęto przywiązywać do wykształcenia. Łagodniej traktowano również niewolników i zakładane przez nich rodziny. Z biegiem czasu rosnący wpływ chrześcijaństwa wprowadził plemiona Germanów do rodziny narodów Europy.
Artykuł pochodzi z: Multimedialna Encyklopedi Powszechna PWN, edycja 2003

Powrót do: GermanowieStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl