tajemnicebogow@wp.pl


TAJEMNA WIEDZA KAPŁANÓW

Wstęp

Kapłani starożytnego Egiptu stanowili potęgę nie tylko społeczną, ale przede wszystkim ekonomiczną i polityczną. Potrafili oni wywierać niesamowity wpływ na całe społeczeństwo ze względu na swą niesamowitą, jak na ówczesny okres wiedzę. Stąd posiedli oni władze porównywalną z władzą faraona, obejmując swym zasięgiem cały Egipt.

Tajemne dziedziny życia

Jedną z licznych tajemnych dziedzin życia kapłanów stanowiło przenoszenie z jaskrawego słońca posągu boga do świątyni Amona-Re. Wprawdzie rytuał ten mogło obserwować całe społeczeństwo egipskie jednak wyłącznie do momentu wniesienia posągu do świątyni. Tam zostawali już tylko kapłani. Ci mieli znacznie większe przywileje od prostych Egipcjan. Potrafili kontaktować się m.in. ze światem nadprzyrodzonym. Dzięki temu zawsze znali wolę bogów. Mogli więc informować ludność o bożych zamysłach, wyjaśniać zjawiska zachodzące w przyrodzie czy też kary spadające na ludność starożytnego państwa. Kapłani posiadali też znajomość magii, odczytywania snów, jasnowidzenia, odczytywania halucynacji itp. Oprócz tego potrafili za pomocą nakłuwania figurek i rozbijania specjalnych dzbanów uśmiercić wroga.

Znajomość astronomii i innych nauk

Co ciekawsze kapłanom starożytnego Egiptu nieobca była bardzo rozwinięta nauka m.in. z dziedziny astronomii, fizyki, chemii czy biologii. Egipscy duchowni, jako pierwsi na ziemi obliczyli np. rok astronomiczny, co ściśle musiało się wiązać z bardzo zaawansowanym rozwojem astronomii na obszarach Kraju nad Nilem. Za początek roku egipscy kapłani uznawali zbliżenie się jasnej gwiazdy – Syriusza ze Słońcem. Zauważyli też, iż w tym samym okresie następuje przybranie wód Nilu, a po nim obfite wylewy, zapewniające nawadnianie pól i ich płodność. W oparciu o taką wiedzę mogli podzielić rok na 360 dni i 12 miesięcy, dodając po nich pięć dni dodatkowych. Kiedy kapłani usiłowali uświadomić lud, że gwiazdy to zawieszone u sklepienia „lampy”, sami wiedzieli, kiedy może nastąpić trzęsienie ziemi, przylot komety, zaćmienie Słońca czy epidemia. Wiadome jest, że kapłanom nieobce były także prawa fizyki, a szczególnie akustyki. Oprócz tego znali prawdopodobnie właściwości fosforu, gdyż potrafili pisać na murze teksty widoczne jako świecące wyłącznie w nocy. Podobnie rzecz miała się ze znajomością wapna gaszonego, gdyż jak mówią przekazy, kapłani potrafili zanurzyć pochodnię w wodzie, która od niej natychmiast się zapalała. Starożytne papirusy przekazują nam także informacje na temat znajomości metalurgii przez kapłanów, którzy to potrafili wykonywać imitacje drogocennych kruszców. Unoszenie się nad ziemią boskich posągów zapewniała znajomość sił magnetycznych, natomiast ogień z nieba potrafiły sprowadzać piorunochrony.

Codzienne obowiązki

Oprócz tajemnej wiedzy egipscy kapłani mieli swoje święte i rytualne obowiązki. Każdego ranka kapłan musiał dokonać oczyszczenia. Następnie miał prawo wejść do świątyni. Tam rozbierał posąg bóstwa z szat, który musiał namaścić wonnościami. Po czterokrotnym jego okadzeniu wkładał mu w dłoni jego insygnia boskiej władzy, po czym je kropił.

Powrót do: EgiptStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl