tajemnicebogow@wp.pl


DYNASTIE PANUJĄCE W EGIPCIE

Okres Predynastyczny
Okres Predynastyczny trwał w Egipcie w latach ok. 6000-3000 p.n.e. Rozwijały się wówczas kultury neolityczne, a zwłaszcza kultura nakadyjska. Był to okres rozwoju państewek Górnego i Dolnego Egiptu oraz początku pisma hieroglificznego.

Okres Wczesnodynastyczny
Okres Wczesnodynastyczny zwany jest także okresem tynickim. Trwał w latach ok. 3000-2686 p.n.e. Na okres ten przypada panowanie I i II dynastii.

Stare Państwo
Okres Starego Państwa przypada na lata ok. 2686-2181 p.n.e. Na okres ten przypada panowanie III-VI dynastii.

Pierwszy Okres Przejściowy
Pierwszy okres przejściowy przypada na lata ok. 2181-2049 p.n.e. Panowały wówczas VII-X dynastie.

Średnie Państwo
Średnie Państwo przypada na lata ok. 2049-1778 p.n.e. Panowały wówczas XI-XII dynastie.

Drugi Okres Przejściowy
Drugi okres przejściowy przypada na lata ok. 1778-1534 p.n.e. Panowały wówczas XIII-XVII dynastie.

Nowe Państwo
Nowe Państwo przypada na lata ok. 1534-1085 p.n.e. Panowały wówczas XVIII-XX dynastie.

Trzeci Okres Przejściowy
Trzeci okres przejściowy przypada na lata 1085-664 p.n.e. Panowały wówczas XXI-XXV dynastie.

Okres Późny
Okres Późny przypada na lata ok. 664-332 p.n.e. Panowały wówczas XXVI-XXX dynastie. Należy uwzględnić tu pierwsze perskie panowanie (ok. 525-341 p.n.e) oraz drugie (ok. 341-332 p.n.e.)

Okres grecki i ptolemejski
Okres grecki i ptolemejski przypada na lata 332-30 p.n.e. Okres ten następuje po podbojach Aleksandra Wielkiego. Panują w nim dynastie Macedończyków i Ptolemeuszów.

Okres rzymski
Okres rzymski przypada na lata 30 p.n.e. - 395 n.e. W tym czasie nastąpił rozwój chrześcijaństwa, oraz prześladowania.

Okres koptyjsko-bizantyjski
Okres koptyjsko-bizantyjski przypada na lata 395-641. Okres ten następuje po podziale cesarstwa rzymskiego na dwie części, gdzie Egipt znalazł się w cesarstwie wschodnim.
Fotografie pochodzą z Multimedialnej Encyklopedii Powszechnej PWN, edycja 2003

Powrót do: EgiptStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl