tajemnicebogow@wp.pl
Zobacz również:

Babilonia
Informacje ogólne
Babilon
Religia Babilonii
Bogowie Babilonii
Mity Babilonii
Ewolucja bogów

BABILOŃSKIE ECHA W BIBLII

Wstęp

Nie ulega wątpliwości, że niektóre fragmenty księgi Rodzaju, a w szczególności przypowieści o stworzeniu świata i potopie, pozostają w związku z legendami babilońskimi czy sumeryjskimi. Liczne mezopotamskie reminiscencje napotykamy też w innych tekstach biblijnych. Opowiadanie o wieży Babel wzniesionej na równinie Szinear inspirowało wiele pokoleń badaczy, podróżników i artystów europejskich.

Podobieństwa

Zdaniem niektórych uczonych dwie księgi biblijne w całości są związane z mezopotamskimi ideami religijnymi. W Proroctwie Nahuma i w Pieśni nad Pieśniami dopatrzono się odniesień do kultu Tamuza lub Dumuziego, babilońskiego boga pasterzy, który przeszedł też do panteonu fenickiego pod imieniem Adonis.
Liczne elementy babilońskie znajdujemy u proroka Ezechiela. Widział on np. 20 mężów kłaniających się słońcu, a skądinąd wiadomo, że dwudziestka była świętą liczbą mezopotamskiego boga słońca Szamasza. W wizji nowej świątyni jerozolimskiej Ezechiel dostrzegał człowieka trzymającego lniany sznur w ręce oraz mierniczy pręt. Oba akcesoria, figurujące często na pomnikach babilońskich uważa się za narzędzia służące do wykreślania na ziemi planu wznoszonych budowli.
Ziściły się też słowa proroków przewidujących upadek potężnego państwa: „Wtedy Babilon, perła królestw, klejnot, duma Chaldejczyków, stanie się jak Sodoma i Gomora, gdy ją Bóg wywrócił. Nie będzie nigdy więcej zamieszkany… Dziki zwierz tam mieć będzie swe leże, sowy napełnią ich domy” (Iz 13, 19-22).

Wieża Babel

Opowiadanie o wieży Babel jest zachowane w XI rozdziale Księgi Rodzaju. Biblijna relacja została utrwalona na piśmie zapewne w ciągu IX – VIII wieku p.n.e.: „Wszyscy ludzie byli jednego języka i jednej mowy. Gdy przyszli ku wschodowi, napotkali równinę w ziemi Szinear i na niej zamieszkali… I powiedzieli jeszcze do siebie: >>Zbudujmy miasto i wieżę, której szczyt będzie w niebiosach, i uczyńmy sobie sławę<<”.
Historyczność budowy wieży potwierdziły odkrycia archeologiczne. Ukazały one na cylindrach, amuletach i płaskorzeźbach wizerunki wschodzących w skład świątyń wież mezopotamskich, wznoszących się tarasami ku górze, z trzema ciągami schodów zbiegającymi się pod kątem prostym. Taki sam plan wykorzystywano przy budowie najsłynniejszego zigguratu, świątyni Marduka w Babilonie, od którego wzięła się legenda. Sanktuarium o wysokości ok. 90 m, zwane Etemenanki, co znaczy świątynia – fundament nieba i ziemi, powstało w XVII wieku p.n.e., a odbudowane zostało przez Nabopolasara. Mieszkańcy Babilonu uważali je za bramę wiodącą do boga (Bab-Ilim).
Artykuł pochodzi z Wielkiej Historii Świata Educational Oxford, Poznań, 2005 t. 1, s. 256

Powrót do: BabiloniaStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl