tajemnicebogow@wp.pl
Zobacz również:

Babilonia
Babilon
Religia Babilonii
Bogowie Babilonii
Mity Babilonii
Echa w Biblii
Ewolucja bogów

BABILONIA - INFORMACJE OGÓLNE

Babilonia, starożytne państwo powstałe ok. 2000-1500 p.n.e. na terenach Sumeru i Akadu (południowa część Mezopotamii i Iraku). Babilonia była państwem o formacji niewolniczej, ustroju teokratycznym, król uosabiał bogów i posiadał władzę absolutną. W dziejach Babilonii wyróżnia się trzy okresy.
Okres pierwszy, zwany starobabilońskim (1. połowa II tysiąclecia p.n.e.), w którym nastąpiło zjednoczenie miast-państw (Ur, Uruk, Kisz, Larsa, Isin, Borsippa, Nippur, Eridu) oraz rozwój gospodarczy, polityczny i kulturalny państwa, ujednolicono prawo (kodeks Hammurabiego).
Okres średniobabiloński (2. połowa II tysiąclecia p.n.e.), w którym Babilonia dostała się pod panowanie plemienia Kasytów. Najeźdźcy z czasem przejęli język i kulturę Babilończyków. W okresie tym miały miejsce najazdy Aramejczyków, przegrane wojny z Asyrią i Elamem, które doprowadziły do spadku znaczenia politycznego Babilonii.
Dzięki rozruchom wewnątrz kraju władzę nad państwem przejęli Chaldejczycy. Oderwali oni od Babilonii część jej terytoriów, na nich utworzyli nowe państwo zwane Nadmorskim Krajem.
W okresie nowobabilońskim (1. połowa I tysiąclecia p.n.e.) władzę w kraju sprawowali Chaldejczycy. W końcu VII w., za panowania Nabopolasara II i Nabuchodonozora II, nastąpił rozkwit kultury i sztuki.
Okres świetności państwa skończył się wraz z podbojem Babilonii przez Persów w 539 p.n.e. Od tego czasu Babilonia przestała istnieć jako niezależne państwo, została włączona do Persji. Mimo to przez długi czas pozostawała nadal ważnym ośrodkiem nauki i kultury starożytnego Wschodu. Osiągnięcia nauki babilońskiej w zakresie matematyki, astronomii, medycyny weszły do nauki europejskiej.
Źródło: Multimedialna Encyklopedia Powszechna PWN, edycja 2003

Powrót do: BabiloniaStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl