tajemnicebogow@wp.pl
Zobacz również:

Asyria
Informacje ogólne
Bogowie Asyrii
Magia Asyrii

ŚWIĄTYNIE I ZIGGURATY ASYRYJSKIE

Aby zapewnić bogom stosowne siedziby, Asyryjczycy wznosili monumentalne sanktuaria i sakralne wieże – zigguraty, gdzie można było składać ofiary, zanosić modły lub śpiewać hymny na ich cześć. Miejsca sakralne odkryto przede wszystkim w najlepiej badanych miastach, stolicach Asyrii, choć dzięki tekstom wiemy, że było ich znacznie więcej, niż udało się odnaleźć archeologom. Potrafimy dobrze odtworzyć wygląd sanktuariów – ich rozplanowanie i dekorację. Mimo różnic w wielkości, układzie dziedzińców i pomieszczeń, głównym elementem każdej świątyni była cella, podłużna lub szeroka izba, w której na podwyższeniu i w niszy znajdował się posąg bóstwa. Wstęp do tego miejsca mieli tylko kapłani, król i wysocy rangą dworzanie. Podczas składania ofiar i innych uroczystych ceremonii pozostali wierni musieli zadowolić się obecnością na dziedzińcu. Mogli jednak zlecać kapłanom składanie ofiar w swoim imieniu. Podstawowym rytuałem było przekazywanie bogom żywności i napoju w cellach świątyń. Przy okazji wielkich świąt i festiwali (najważniejszy był Nowy Rok) odbywały się procesje – bóstwa wychodziły wtedy ze swych siedzib, by ukazać się wszystkim mieszkańcom.
Szczególną funkcję pełniły zigguraty. Wysokie, wznoszące się ku niebu – właściwej siedzibie większości bóstw – stanowiły miejsca świata bóstw i ludzi. Nie zachował się wprawdzie żaden asyryjski tekst religijny, który opisywałby wykonywane na nich rytuały, możemy jednak przypuszczać, że składano ofiary i wyśpiewywano modlitwy.
Dekoracja i wyposażenie świątyń były niezwykle bogate. Posągi bóstw, wrota i ściany sanktuariów ozdabiano złotem i srebrem, sprzęty kultowe wykonywano z cennych metali. Świątynie były też wielkimi skarbcami – tu składano znaczną część łupów i danin. Szczególną rolę w ustanawianiu i organizacji kultu odgrywał król, który był fundatorem większości budowli, zleceniodawcą wykonania i ozdabiania posągów, dekretował regularne dostawy żywności na ofiary z całego imperium oraz przekazywał świątyniom w darze dobra ziemskie, niewolników i służbę.
Artykuł pochodzi z Wielkiej Historii Świata Educational Oxford, Poznań, 2005 t. 1, s. 209

Powrót do: AsyriaStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl