tajemnicebogow@wp.pl
Zobacz również:

Asyria
Bogowie Asyrii
Zigguraty
Magia Asyrii

ASYRIA - INFORMACJE OGÓLNE

Asyria to starożytne państwo semickie położone w północnej Mezopotamii (obecnie północny Irak), między rzekami: Tygrys oraz Wielki i Mały Zab, istniejące od początku II tysiąclecia do ok. 605 p.n.e. Centrum Asyrii znajdowało się w okolicy obecnego Mosulu. Główne miasta: Aszur (pierwotna stolica państwa), Niniwa, Kalchu (obecnie Nimrud), Dur Szarrukin (obecnie Chorsabad).
Było to państwo teokratyczne, gdzie król był jednocześnie najwyższym kapłanem. Członkowie rady królewskiej wywodzili się z uprzywilejowanej warstwy wojowników, dzierżawców królewskich, mających obowiązek służby wojskowej i danin. Ziemię uprawiali niewolnicy i ludność zależna. W miastach pracowali wolni kupcy i rzemieślnicy. Gospodarka Asyrii oparta była gł. na handlu i rolnictwie, ponadto czerpała ona ogromne zyski z wojen zaborczych. Mimo silnego wpływu kultury Babilonii, Asyryjczycy zachowali własne prawo zwyczajowe, kalendarz i system datowania według rocznych kadencji limmu (urzędnika eponima).
Tak zwany okres staroasyryjski rozpoczęły rządy Iluszumy (XX w. p.n.e.), twórcy i organizatora państwa, zakładającego kolonie i osady handlowe m.in. w Azji Mniejszej. Asyria miała duże znaczenie polityczne w okresie panowania Amoryty Szamsziadada I (1748-1716 p.n.e.), który zajął państwo Mari. W XVI w. p.n.e., podbita przez Hurytów (Mitanni), podupadła gospodarczo.
W okresie średnioasyryjskim (2. poł. II tysiąclecia p.n.e.), po podbiciu Mitanni przez Hetytów, Asyria odzyskała wolność i pod rządami Aszuruballita I (1365-1330 p.n.e.) umocniła swoją pozycję dzięki sojuszom z Hetytami i z Egiptem. Rozpowszechnienie żelaza i, wskutek tego, rozwój uzbrojenia spowodowały, że Asyria stała się w XIII w. p.n.e. potęgą militarną pod rządami Adadnirari I oraz Salmanasara I. Tukultininurta I (1244-1208) doprowadził państwo do największego rozkwitu w jego historii. Za panowania Tiglatpilesara I granice Asyrii sięgały do Babilonii oraz do Morza Czarnego i Śródziemnego. Na przełomie II i I tysiąclecia p.n.e. najazdy Aramejczyków osłabiły ekspansję Asyrii.
Okres nowoasyryjski (1. poł. I tysiąclecia p.n.e.) to najpierw rządy Adadnirari II (909-889 p.n.e.), który podniósł kraj z upadku. Jego politykę kontynuowali: Aszurnasirpal II, Salmanasar III i Tiglatpilesar III, dokonując podboju Urartu, obejmując zwierzchnictwo nad Syrią i Palestyną, opanowując drogi handlowe do Egiptu i nad Morze Śródziemne oraz obejmując tron w Babilonii. Za panowania dynastii Sargonidów (Sargon II, Sanherib, Asarhaddon), w końcu VIII i w VII w. p.n.e., Asyria osiągnęła największy rozkwit polityczny (opanowała Egipt) i kulturalny (Asurbanipal).
Sztuka asyryjska, ukształtowana pod wpływem sztuki sumeryjskiej, babilońskiej i akadyjskiej, a także sztuki ludów podbitych i sąsiednich (Hetytów, Hurytów, zachodnich Semitów, mieszkańców Iranu i Urartu), przejęła z nich podstawowe elementy: schematy kompozycji, typy przedstawień, rodzaje budowli i sposoby budowania. Była ona ściśle związana z władcą i jego dworem oraz z historią polityczną państwa. W okresie staroasyryjskim nie widać jeszcze jej odrębności. W okresie średnioasyryjskim w architekturze używano gł. gliny, ale także kamienia (ortostaty, wykładziny ścian), glazurowanej cegły i stiuku. Miasta budowano na naturalnych wzniesieniach, otaczając je murami obronnymi i fosami (zachowały się resztki budowli z Aszur, z poł. II tysiąclecia p.n.e.). Budowle kompleksu oficjalnego (cytadele obejmujące pałac i okręgi świątynne) chronił odrębny mur. Pałace powstawały wokół dziedzińców wewnętrznych. Prawie każda świątynia miała swój ziggurat.
Z rzeźby znane są fragmenty kamiennych posągów królów, w gliptyce występują sceny kultowe oraz fryzy roślinne i zwierzęce. W okresie nowoasyryjskim przy wejściach do pałaców ustawiano ogromne, kamienne rzeźby demonów lamassu. Dolne partie ścian izb mieszkalnych wykładano kamiennymi płytami z reliefami, partie górne pokrywano malowidłami, odznaczającymi się bogatą skalą barw (także jednobarwnymi). Rzeźbę reprezentują posągi bóstw, władców i dostojników (naturalistyczne, o portretowych głowach). Głównym. przykładem dzieła tego typu jest posąg Aszurnasirpala II (IX w. p.n.e.).
Charakterystyczne dla Asyrii są polichromowane reliefy architektoniczne ze scenami figuralnymi, ułożonymi w cykle narracyjne, często z objaśniającymi inskrypcjami (np. reliefy z Kalchu z IX w. p.n.e., z Dur Szarrukin i Niniwy z VIII-VII w. p.n.e.), o tematyce kultowej, dworskiej, wojennej, myśliwskiej, w czasach późniejszych ze scenami z życia codziennego (przedstawiające m.in. budowę domów). Reliefy asyryjskie ze szczególnym mistrzostwem ukazują zwierzęta. Z tego okresu pochodzą też obeliski z płaskorzeźbioną dekoracją pasową (sceny gł. historyczne), np. tzw. czarny obelisk Salmanasara III.
Rzemiosło artystyczne było wysoko rozwinięte, sprzęty, szkatułki i inne przedmioty zdobiono często reliefowymi plakietkami z kości słoniowej. Sztuka asyryjska osiągnęła wysoki poziom artystyczny i wpłynęła na sztukę Bliskiego Wschodu, a przez nią także na Grecję. W wyniku osłabienia nieustającymi wojnami Asyria została podbita przez koalicję Medów i Babilończyków (614-605 p.n.e.). Nazwa jej pojawiła się jeszcze w II w. n.e., kiedy Trajan utworzył (116 n.e.) prowincję rzymską Asyrię.
Hasło opracowano na podstawie Multimedialnej Encyklopedii Powszechnej PWN, edycja 2003

Powrót do: AsyriaStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl