tajemnicebogow@wp.pl


UMBANDA

Umbanda (w języku bantu: sztuka leczenia, magia) - kult afroamerykański, rozpowszechniony w Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza w Brazylii, łączący elementy wierzeń afrykańskich, europejskiego okultyzmu i spirytyzmu. Wyznawcy umbandy wierzą w siły dobra i są przekonani, że duchy zmarłych uczestniczą w ich spotkaniach dokonując uzdrowień i przepowiadając przyszłość.
Artykuł pochodzi z: Źródło

Umbanda. Obejmuje różnorodne świątynie-kulty, grupy o charakterze sekt jak i ruchy religijne, które tworzą najbardziej amorficzną, synkretyczną, nieokreśloną formę religijności ludności kolorowej i mieszanej, zwłaszcza zaliczającej się do niższych kategorii warstwowo- klasowych wielkich aglomeracji miejskich. W skład umbanda wchodzą synkretyczne, panteistyczne kulty i ruchy, prowadzące do powstania wielu niepowtarzalnych w sensie doboru panteonu bóstw i zlepków różnych wierzeń świątyń, wspólnot i grup o charakterze sekt. Zespół kultów umbanda charakteryzuje się daleko idącym eklektyzmem, łącząc w sobie często elementy różnych religii, w tym wywodzących się z chrześcijaństwa albo o proweniencji pogańskiej.
Fragmnet artykułu pochodzi z: Źródło

Powrót do: AfroamerykaStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl