tajemnicebogow@wp.pl


WIERZENIA AFROAMERYKI - INFORMACJE WSTĘPNE

Religie afroamerykańskie to grupa religii synkretycznych o wspólnych cechach, które powstały w środowisku afrykańskich niewolników w Ameryce Łacińskiej, Antylach oraz na południu USA. Zawierają elementy afrykańskich religii animistycznych oraz chrześcijaństwa (głównie katolicyzmu), a także w mniejszym stopniu: wierzeń indiańskich, spirytyzmu, spirytualizmu religijnego i islamu. Ich główne cechy to: kult przodków oraz panteon bóstw o różnych funkcjach.

Od drugiej połowy XX wieku religie afroamerykańskie przeżywają gwałtowny rozwój, znajdując wyznawców we wszystkich warstwach społecznych i konkurując z katolicyzmem (w samej Brazylii liczba osób deklarujących się jako katolicy zmalała z 95% w 1980 r. do 75% w 1991 r. i ciągle maleje, większość z tych osób stała się otwarcie wyznawcami religii afroamerykańskich)
Artykuł pochodzi z: Źródło

Powrót do: AfroamerykaStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl